เลื่อนการปิดเบี่ยงช่องจราจร บนถนนลาดพร้าว ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณ บ.เมืองไทยลิซซิ่ง ถึงบริเวณแยกรัชดา-ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 60 เมตร จากเดิมวันที่ 5 – 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2561

เพื่อลดผลกระทบทางด้านจราจร ทางโครงการมีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดเบี่ยงช่องจราจร บนถนนลาดพร้าว ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณ บ.เมืองไทยลิซซิ่ง ถึงบริเวณแยกรัชดา-ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 60 เมตร

จากเดิมวันที่ 5 – 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2561

โดยจะทำการปิดเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว เวลา 22.00 – 04.00 น. ช่องที่ 1 (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณ บ.เมืองไทยลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถึง บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 100 เมตร

และเปิดช่องทางพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ช่องที่ 1 (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตั่งแต่บริเวณซอยลาดพร้าว 30 ถึง บริเวIแยกรัชดา-ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 90 เมตร เพื่อใช้เป็นฝั่งขาเข้าทดแทน ส่งผลให้ถนนลาดพร้าวฝั่งขาออก คงเหลืองช่องจราจร 2 ช่องทาง

เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ทั้งนี้ การดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ