แจ้งเรื่องร้องเรียน ที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางช่องทาง Line@ @mrtacontactcenter

ห่างกัน แต่เราไม่ห่างไกล…

น้องทันใจแวะมาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง ของการรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย (รฟม.)

สามารถสอบถามข้อมูล รวมไปถึง การแจ้งเรื่องร้องเรียน
ที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางช่องทาง Line@
@mrtacontactcenter ค่ะ