โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.” ณ โรงเรียนคลองกลันตัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 ที่ผ่านมา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ได้จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียน กับ รฟม.” ณ โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) ถนนศรีนครินทร์ ซอย 18  โดยมีนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ จะได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงแล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรมหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานของฉัน” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของ รฟม.