โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.” ที่โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 มีนักเรียนร่วมงานกว่า 120 คน

เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง ได้จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.” ณ โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ ฯ และระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ที่จะนำมาใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง พร้อมนำเสนอประโยชน์ของรถไฟฟ้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน และให้เด็ก ๆร่วมกันกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับ“แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานของฉัน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ของ รฟม.ด้วยค่ะ