โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปันความรู้ สู่โรงเรียน กับรฟม.” ณ โรงเรียนหัวหมาก ซอยศรีนครินทร์ 17

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ได้ จัดกิจกรรม “ปันความรู้ สู่โรงเรียน กับ รฟม.” ณ โรงเรียน หัวหมาก ซอยศรีนครินทร์ 17 ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้กับสถานีพัฒนาการ YL.11) โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลของโครงการฯ และประโยชน์ของรถไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้เรื่องระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล ที่จะนำมาใช้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง กับเด็ก ๆ และยังได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของฉัน” และนำเสนอผลงาน ซึ่งเด็ก ๆ ได้ทั้งความสนุก ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ