โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้า-สำโรง เดินหน้าดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 4

     วันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) เจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โดยดำเนินงานที่สถานีบางกะปิ(YL8) บริเวณหน้าห้างแมคโครใกล้กับเดอะมอลล์บางกะปิ และสถานีลาดพร้าว71 บริเวณปากซอยลาดพร้าว 71

การดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างครั้งนี้ พบว่าทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.