โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เดินหน้าดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2561ผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โดยดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัย 6 จุด ประกอบด้วย บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง อยู่ด้านทิศตะวันออกของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดกับถนนบางนา-ตราด สถานีศรีเอี่ยมอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม  สถานีสวนหลวง ร.9 ตั้งอยู่ระหว่างห้างซีคอนสแควร์และห้างพาราไดซ์ พาร์ค  สถานีศรีนครินทร์ 38 ใกล้ธนาคารกรุงไทย สถานีศรีนุชด้านทิศใต้ของแยกศรีนุช และสถานีกลันตันบริเวณหน้าธัญญะชอปปิ้ง พาร์ค  การดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างครั้งนี้ พบว่าทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.