โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยสำนักงานเขตวังทองหลาง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง
ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยสำนักงานเขตวังทองหลาง ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้)
เขตวังทองหลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนประดิษฐ์มนูธรรม(ฝั่งขาเข้า)
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางหันมาให้ความสนใจในการปลูกต้นไม้มากขึ้น

 

 

 

 

 

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ร่วมด้วยนายโกมินทร์  ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
ผู้บริหารเขตวังทองหลาง , ผู้กำกับการสน.วังทองหลาง , สน.โชคชัย , ผู้บังคับการกองร้อยรักษาความสงบเขตวังทองหลาง , ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 , เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตวังทองหลาง , ชาวชุมชน , ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ร่วมกิจกรรม

 

  

ภายในกิจกรรมมีการแสดงจากนักเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง มีการจัดบูธนิทรรศการต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ชุมชน
อาทิเช่นบูธนิทรรศการจากโครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” บูธกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ทางโครงการฯได้พบผู้นำชุมชนคลองพลับพลา ชุมชนต้นแบบที่พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเมือง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไปพร้อมกัน