7 กันยายน ยกเลิกช่องทางพิเศษจากแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึง แยกโชคชัย 4

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีความจำเป็นต้องยกเลิกช่องทางพิเศษ บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกรัชดา-ลาดพร้าวถึง แยกโชคชัย 4 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ วางแผนก่อนการเดินทาง

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณโอกาสนี้ด้วย