ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

โดยดำเนินการตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ และเปิดเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังตลอดทั้งแนวเส้นทางของโครงการฯ บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณคลองบางนา – คลองสำโรง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่คลองหลัก ลดผลกระทบน้ำท่วมขัง รอการระบาย