รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้อง ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่            3 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

การปิดเบี่ยงจราจรบริเวณซอยลาดพร้าว 55 ถึง แยกโชคชัย 4 ฝั่งขาเข้า ช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง โดยจะเปิดช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทดแทน และปิดช่องจราจรดังกล่าวในเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงาน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อการเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

 

 

 

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนถนนเทพารักษ์ บริเวณซอยเทพารักษ์ 8 ถึง ซอยเทพารักษ์ 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์                คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง           มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจรบนถนนเทพารักษ์ บริเวณซอยเทพารักษ์ 8 ถึง ซอยเทพารักษ์ 2 ตลอด                24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

โดยจะดำเนินการปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก บนถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่บริเวณซอยเทพารักษ์ 8 ถึง ซอยเทพารักษ์ 2 ระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งจะส่งผลให้ช่องจราจรเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงช่องจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

 

———————————————————————————-

 

 

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้า-สำโรง เดินหน้าดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 4

     วันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) เจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โดยดำเนินงานที่สถานีบางกะปิ(YL8) บริเวณหน้าห้างแมคโครใกล้กับเดอะมอลล์บางกะปิ และสถานีลาดพร้าว71 บริเวณปากซอยลาดพร้าว 71

การดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างครั้งนี้ พบว่าทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม.

 

รฟม. แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์                    คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง        มีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว 80 ไปใช้จุดกลับรถบริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัช เป็นการทดแทน ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง             ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-

 

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปันความรู้ สู่โรงเรียน กับรฟม.” ณ โรงเรียนหัวหมาก ซอยศรีนครินทร์ 17

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ได้ จัดกิจกรรม “ปันความรู้ สู่โรงเรียน กับ รฟม.” ณ โรงเรียน หัวหมาก ซอยศรีนครินทร์ 17 ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้กับสถานีพัฒนาการ YL.11) โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลของโครงการฯ และประโยชน์ของรถไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้เรื่องระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล ที่จะนำมาใช้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง กับเด็ก ๆ และยังได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของฉัน” และนำเสนอผลงาน ซึ่งเด็ก ๆ ได้ทั้งความสนุก ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ

 

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.” ที่โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 มีนักเรียนร่วมงานกว่า 120 คน

เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง ได้จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.” ณ โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ ฯ และระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ที่จะนำมาใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง พร้อมนำเสนอประโยชน์ของรถไฟฟ้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน และให้เด็ก ๆร่วมกันกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับ“แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานของฉัน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ของ รฟม.ด้วยค่ะ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.” ณ โรงเรียนคลองกลันตัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 ที่ผ่านมา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ได้จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียน กับ รฟม.” ณ โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) ถนนศรีนครินทร์ ซอย 18  โดยมีนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากเด็ก ๆ จะได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงแล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรมหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานของฉัน” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของ รฟม.

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และอุโมงค์ลอดทางแยกพัฒนาการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 25 มกราคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์                คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง   มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจรบนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ  และอุโมงค์ลอดทางแยกพัฒนาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ปิดเบี่ยงช่องจราจรบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก 3 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ตั้งแต่บริเวณแยกพัฒนาการ ถึง บริเวณศูนย์บริการรถยนต์สามดาว (Tristar car) ระยะทางประมาณ 50 เมตร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก มุ่งหน้าเทพารักษ์ ใช้ช่องทางพิเศษในฝั่งขาเข้า ช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ระหว่างเวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นการทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงช่องจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

รฟม. แจ้งปิดการใช้งานจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 55/2 ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์                  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง            มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 55/2 ตั้งแต่             วันที่ 8 – 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า ใช้จุดกลับรถบริเวณแยกโชคชัย 4 ทดแทน ทั้งนี้เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยาง และสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียด      การเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

การตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 3

     วันนี้(10 ตุลาคม 2561) เจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย EBM  และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย STECON  พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้าง ครั้งที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง โดยเริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ติดกับถนนบางนา-ตราดต่อด้วยสถานีศรีแบริ่ง (YL19) บริเวณแยกแบริ่งด้านทิศใต้ และ สถานีทิพวัล (YL22) บริเวณปากซอยหมู่บ้านทิพวัล สุดท้ายมาที่สถานีศรีกรีฑา (YL22) บริเวณแยกศรีกรีฑาด้านทิศใต้

การดำเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณเขตก่อสร้างครั้งนี้ พบว่าทำงานสอดคล้องมาตรฐานไม่พบข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนความปลอดภัย ที่จะช่วยให้งานบริหารจัดการควบคุมงานสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม

.