รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 99 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์                คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง             มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 99 ฝั่งขาออก ระยะทาง 300 เมตร ในวันที่ 15 กรกฎาคม  ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน สำหรับผู้ใช้เส้นทาง เข้า – ออก ซอยลาดพร้าว 99 สามารถเข้า – ออก       ได้ตามปกติ  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณดังกล่าว  ทั้งนี้เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีมหาดไทย มุ่งหน้าสถานีลาดพร้าว 101 ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย   สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 87 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์                คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง             มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 87 ถึงซอยลาดพร้าว 91     ฝั่งขาออก ระยะทาง 300 เมตร ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน  สำหรับซอยลาดพร้าว 87,     ซอยลาดพร้าว 89  และ ซอยลาดพร้าว 91 สามารถเข้า – ออก ได้ตามปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีลาดพร้าว 83 มุ่งหน้าสถานีมหาดไทย ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงานในการดำเนินงานระยะที่ 1 สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างบริเวณสถานีสำโรง ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ และอาคารจอดแล้วจร ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้า  การก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 59.42 และงานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 52.94 (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563)

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เว็บไซต์โครงการ www.mrta-yellowline.com และ Line Official : mrtyellowline

เริ่มติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนรถโมโนเรล

สวัสดีครับ วันนี้น้องทันใจมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มาฝากกันครับ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ นั้น ได้มีการก่อสร้างอาคาร Bulk Substation (ศูนย์ควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า) ไว้ถึง 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบำรุง และบริเวณสถานีศรีนุช

 

ซึ่งในตอนนี้ได้เริ่มมีการขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ามาที่ศูนย์ซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมการติดตั้งในอาคาร Bulk Substation โดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่นำมาติดตั้งนั้นจะมีหน้าที่รับกระแสไฟฟ้า 115 kV. จากการไฟฟ้านครหลวง จากนั้นจะลดแรงดันจาก 115 kV. มาเป็น 24 kV. เพื่อใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบขับเคลื่อนรถโมโนเรล อาคารสถานี ศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบควบคุมการเดินรถ และอาคารจอดแล้วจรของโครงการฯ

โดยทางโครงการฯ มีกำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามแผนงานจากหม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร Bulk Substation ของ ศูนย์ซ่อมบำรุง ในเดือนกันยายน 2563 นี้

หากมีความก้าวหน้าอื่นๆ เพิ่มเติม น้องทันใจจะมาอัพเดทให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกนะครับ สวัสดีครับ

 

รฟม. ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มอบเสื้อกันฝนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มอบเสื้อกันฝน ให้แก่สถานีตำรวจในพื้นที่บริเวณสายทางรถไฟฟ้า ได้แก่ สน.ลาดพร้าว 60 ตัว  สน.โชคชัย 60 ตัว และ  สน.พหลโยธิน 60 ตัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

สน.ลาดพร้าว รับมอบโดย พ.ต.อ.รุ่งสกุล  บุญกระพือ  ผกก.สน.ลาดพร้าว

 

 

สน.โชคชัย รับมอบโดย พ.ต.ต. มนตรี ศรีวัฒนฤทธิ์ สารวัตรจราจร สน.โชคชัย

 

สน.พหลโยธิน  รับมอบโดย พ.ต.ท.จุมพล สินศิริพงษ์ รอง ผกก. ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.พหลโยธิน

 

รฟม. ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มอบเสื้อกันฝน ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มอบเสื้อกันฝน ให้แก่สถานีตำรวจในพื้นที่บริเวณสายทางรถไฟฟ้า ได้แก่ สภ. สำโรงเหนือ 50 ตัว  สน. บางนา 60 ตัว  สน. ประเวศ 60 ตัว และ สน. หัวหมาก 50 ตัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

สภ. สำโรงเหนือ รับมอบโดย ร้อยตำรวจเอก โสพณ สุดใจ

 

สน.บางนา รับมอบโดย พันตำรวจโท อนุรักษ์  อิ่มละเอียด  รองผู้กำกับการจราจร

 

 

สน.ประเวศ  รับมอบโดย พันตำรวจโทปกรณ์ ทองช่วง  รองผู้กำกับการจราจร

 

สน.หัวหมาก  รับมอบโดย พันตำรวจโท ยิ่งยศ ฉลาดปรุ  รองผู้กำกับการจราจร

 

รฟม. ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มอบเสื้อกันฝน 500 ตัว ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจราจร

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข (คนที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสาย สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มอบเสื้อกันฝน จำนวน 500 ตัว ให้แก่ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก (คนที่ 5 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต. ไพศาล ลือสมบูรณ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต. คมศักดิ์ สุมังเกษตร (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้บังคับการตำรวจจราจร ณ กองบังคับการตำรวจจราจร ถ.วิภาวดี-รังสิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้จัดสรรเสื้อกันฝน 500 ตัว เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ดังนี้ กองบังคับการตำรวจจราจร 100 ตัว และสถานีตำรวจในพื้นที่บริเวณสายทางรถไฟฟ้า ได้แก่ สภ. สำโรงเหนือ 50 ตัว สน. บางนา 60 ตัว สน. หัวหมาก 50 ตัว สน. ประเวศ 60 ตัว สน. ลาดพร้าว 60 ตัว สน. โชคชัย 60 ตัว และ สน. พหลโยธิน 60 ตัว

 

รฟม. แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร และปิดเบี่ยงจราจร บริเวณแยกสวนหลวง (ศรีนุช) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า และ ขาออก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาณไฟจราจร และปิดเบี่ยงจราจรแยกสวนหลวง (ศรีนุช) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า และขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป           เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ที่ต้องการเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนอ่อนนุช ให้ผู้ใช้ทางตรงไปใช้จุดกลับรถบริเวณหน้าร้านน้อมจิตต์ไก่ย่าง จากนั้นใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ และเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสวนหลวง (ศรีนุช) มุ่งหน้าลาดกระบัง ทดแทน
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ที่ต้องการเลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนอ่อนนุช ให้ผู้ใช้ทางตรงไปกลับรถ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 31 เข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ และเลี้ยวซ้าย เพื่อมุ่งหน้าพระโขนง ทดแทน
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนอ่อนนุช ฝั่งขาเข้า ที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ให้ผู้ใช้ทาง เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ และตรงไปกลับรถบริเวณซอยศรีนครินทร์ 31 เพื่อมุ่งหน้าบางกะปิ ทดแทน

 

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียด      การเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555  และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline