สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

สงการนต์ปีนี้ น้องทันใจขอให้ทุกๆท่าน เดินทางอย่างปลอดภัย งดไปพื้นที่เสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา อย่าลืมดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สุขกาย สุขใจ ในวันสางกรานต์ค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียน ที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางช่องทาง Line@ @mrtacontactcenter

ห่างกัน แต่เราไม่ห่างไกล…

น้องทันใจแวะมาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง ของการรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย (รฟม.)

สามารถสอบถามข้อมูล รวมไปถึง การแจ้งเรื่องร้องเรียน
ที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางช่องทาง Line@
@mrtacontactcenter ค่ะ

รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ร่วมกับ จส. 100 มอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  ร่วมกับ จส.100  มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด โดยนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร รฟม. เป็นผู้แทนมอบให้แก่ คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตวิทยุ-โทรทัศน์ สถานีวิทยุจส. 100  เพื่อนำชุด PPE ดังกล่าว ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี

 

รฟม. มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประชาชน  อีกทั้งยังมีความตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19  จึงร่วมมือกับ สถานีวิทยุ จส.100 มาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะปลอดภัยจากโควิด-19 และสถานการณ์ต่าง ๆ จะกลับสู่ปรกติในเวลาอันรวดเร็ว

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คปอ. รฟม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีสวนหลวง ร.9 สถานีศรีนครินทร์ 38 และสถานีศรีนุช ซึ่ง คปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานการทำงานบนที่สูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การป้องกันอุปกรณ์การก่อสร้างร่วงหล่นลงไปบนถนนหรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เว็บไซต์โครงการ www.mrta-yellowline.com และ Line Official : mrtyellowline

รฟม. คุมเข้มลงพื้นที่ตรวจสอบการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

วันนี้ (21 ธ.ค. 63) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติกร ตันเปาว์     รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) พร้อมด้วยคณะ  ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานมาตรการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการฯ เน้นย้ำมาตรการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้            ผู้รับสัมปทาน และที่ปรึกษาฯ  ควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น การดูดฝุ่นและ      ล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน  ปกคลุมกองดินด้วยผ้าใบ  ทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง  ฉีดพรมน้ำ และฉีดพ่นหมอกน้ำในอากาศ เป็นต้น