ปันความรู้สู่โรงเรียนกับ รฟม.

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ได้จัดกิจกรรม “ปันความรู้สู่โรงเรียน กับ รฟม.” กับโรงเรียนถนอมพิศวิทยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยลาดพร้าว 62  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม และเล่นเกมส์ต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง

รฟม. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รฟม. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL โดยนายโสฬส เตมียบุตร ผู้จัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มอบเสื้อชูชีพและวัสดุอุปกรณ์ขุดลอกคูคลอง แก่นางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

รฟม. กำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  โดยให้ความสำคัญอย่างสูงต่อเรื่อง น้ำ อากาศ และการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสุขชีวอนามัยของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้ว กิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

———————————————————————-

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยสำนักงานเขตวังทองหลาง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง
ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยสำนักงานเขตวังทองหลาง ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้)
เขตวังทองหลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนประดิษฐ์มนูธรรม(ฝั่งขาเข้า)
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางหันมาให้ความสนใจในการปลูกต้นไม้มากขึ้น

 

 

 

 

 

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ร่วมด้วยนายโกมินทร์  ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
ผู้บริหารเขตวังทองหลาง , ผู้กำกับการสน.วังทองหลาง , สน.โชคชัย , ผู้บังคับการกองร้อยรักษาความสงบเขตวังทองหลาง , ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 , เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตวังทองหลาง , ชาวชุมชน , ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ร่วมกิจกรรม

 

  

ภายในกิจกรรมมีการแสดงจากนักเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง มีการจัดบูธนิทรรศการต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ชุมชน
อาทิเช่นบูธนิทรรศการจากโครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” บูธกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ทางโครงการฯได้พบผู้นำชุมชนคลองพลับพลา ชุมชนต้นแบบที่พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเมือง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไปพร้อมกัน

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ณ โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ที่โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว ได้ทำการแนะนำแผนการเดินทาง โดยใช้เส้นทางลัดต่างๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 มีคณะอาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน สนใจเข้าร่วมประชุมและรับฟังเป็นจำนวนมาก

 

เปิด 3 ทางเลี่ยงทางลัดถนนลาดพร้าวรับมือปิดจราจรรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคืนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรง จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจร 24 ชั่วโมง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

โดยระยะแรกจะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว 2 จุด คือ จุดที่ 1 ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 136 ถึง ซอยลาดพร้าว 134 ปิด 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ขาเข้า มุ่งหน้าแยกรัชดา – ลาดพร้าว และจุดที่ 2 ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 45/1 ถึงซอยลาดพร้าว 45 ปิด 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ขาเข้า

อ่านต่อที่ https://www.prachachat.net/property/news-103764

คนลาดพร้าวเตรียมพร้อม! ศุกร์นี้ปิดถนนเบี่ยงจราจรสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรง จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจร 24 ชั่วโมง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

โดยระยะแรกจะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว 2 จุด คือ จุดที่ 1 ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 136 ถึง ซอยลาดพร้าว 134 ปิด 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ขาเข้า มุ่งหน้าแยกรัชดา – ลาดพร้าว และจุดที่ 2 ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 45/1 ถึง ซอยลาดพร้าว 45 ปิด 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ขาเข้า

อ่านต่อที่ https://www.prachachat.net/property/news-101891