ขยายระยะเวลาการดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า สถานีกลันตัน ถึง สถานีสวนหลวง ร.9 ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระยะทาง 4 กม. (โดยจะดำเนินงาน เป็นระยะ 100 ม./วัน)

ขยายระยะเวลาการดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า สถานีกลันตัน ถึง สถานีสวนหลวง ร.9 ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระยะทาง 4 กม. (โดยจะดำเนินงาน เป็นระยะ 100 ม./วัน)

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง

ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง แยกกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 – 09.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร สำหรับเตรียมคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร)

ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง แยกกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 – 09.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร สำหรับเตรียมคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร (ช่องที่ 2 นับจากเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง ทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 1 กม. (โดยจะดำเนินงาน จุดละ 20 เมตร จนกว่าจะครบทั้งเส้นทาง) วันที่ 13 – 18 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 21.00 – 09.00 น. ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

2. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร (ช่องที่ 2 นับจากเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑา ถึง แยกลำสาลี ฝั่งขาเข้า ระยะทางประมาณ 1 กม. (โดยจะดำเนินงาน จุดละ 20 เมตร จนกว่าจะครบทั้งเส้นทาง) วันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 21.00 – 09.00 น. ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีด่าน 22 ถึง ซอยศรีด่าน 10 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน…

งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีด่าน 22 ถึง ซอยศรีด่าน 10 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าสำโรง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

เพื่อดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร ของงานก่อสร้างงานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

ปิดจุดกลับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าละฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566

ปิดจุดกลับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าละฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 เพื่อการดำเนินงานตอดเสาเข็มคอนกรีต สำหรับคืนสภาพศาลาและท่าเรือวัดขจรศิริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#จุดที่ 1 วันที่ 4 – 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดจุดกลับรถ ทุกช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์
ให้ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตรงไปใช้จุดกลับรถ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 31 ทดแทน

#จุดที่ 2 วันที่ 18 – 30 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดจุดกลับรถ 1 ช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า สามารถใช้จุดกลับรถ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ได้ 1 ช่องทาง

UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนเทพารักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ดำเนินการคืนผิวจราจร บนถนนเทพารักษ์ แล้วเสร็จตลอดแนวสายทาง ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ช่วงสถานีศรีเทพา – ทิพวัล – สำโรง ระยะทางประมาณ 3 กม. และบางช่วงของแนวเส้นทาง ยังคงมีกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ยังคงมีการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงาน…

ปัจจุบันในส่วนของโครงการฯ เปิดให้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้ 3 ช่องทางตลอดแนวเส้นทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก โดยหลังจากการคืนผิวจราจรแล้ว ทางโครงการฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง เป็นการต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125

UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ 100% และสามารถคืนช่องจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนศรีนครินทร์ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อคืนสภาพผิวจราจรถาวร

และพื้นที่บางส่วนยังคงมีการดำเนินงานก่อสร้าง ของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่คงค้างอยู่ โดยจะเร่งดำเนินการทยอยคืนผิวจราจรโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125

Update งานคืนผิวจราจร #บนถนนศรีนครินทร์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ดำเนินการปูยางมะตอย (Asphalt) บนถนนศรีนครินทร์ ช่วงสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีศรีกรีฑา มุ่งหน้าสถานีหัวหมาก ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 5 – จุดตัดทางพิเศษศรีรัช ระยะทางประมาณ 500 เมตร

ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะเร่งทยอยดำเนินการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเครื่องหมายจราจร ตามลำดับ

UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนลาดพร้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ดำเนินการทยอยเข้าพื้นที่ดำเนินการคืนผิวจราจร บนถนนลาดพร้าว ตลอดแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ซึ่งมีการดำเนินงานในส่วนของการปูยาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า และดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อเตรียมคืนผิวจราจร บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก

และพื้นที่บางส่วนของแนวสายทางรถไฟฟ้า ยังคงมีการดำเนินงานก่อสร้าง ของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่คงค้างอยู่ โดยจะเร่งดำเนินการทยอยคืนผิวจราจรโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ 100% และสามารถคืนช่องจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อคืนสภาพผิวจราจรถาวรนั่นเองค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125

ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันการทรุดตัวไม่เท่ากันของโครงสร้าง และงานคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร) บนถนนลาดพร้าว

งานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มีความจำเป็นต้องใช้ช่องจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า

ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 66 (เวลา 22.00 น.) ถึง วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 66 (เวลา 12.00 น.)

งานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มีความจำเป็นต้องใช้ช่องจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ ดังนี้

ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ มุ่งหน้าแยกบางกะปิ ให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ทดแทน

– ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าคลองตัน ให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก และเลี้ยวขวา เข้าถนนพัฒนาการ จากนั้นให้ตรงไปกลับรถ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เพื่อใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการ ทดแทน

– ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าคลองตัน ให้เลี้ยวซ้าย บริเวณแยกพัฒนาการ จากนั้นให้ตรงไปกลับรถ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เพื่อใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการ ทดแทน