รฟม. ส่งต่อความห่วงใย จับมือภาคเอกชน บรรเทาความเดือดร้อนแรงงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ในช่วงวิกฤต COVID-19

รฟม. ส่งต่อความห่วงใย จับมือภาคเอกชน
บรรเทาความเดือดร้อนแรงงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ในช่วงวิกฤต COVID-19

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทน รฟม. รับมอบข้าวสารตราไก่แจ้ จากบริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด และขนมปังฟาร์มเฮาส์ จากบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบ ของ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ รฟม. จะนำสิ่งของดังกล่าวมอบให้กับแรงงานก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ รฟม. ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044
___________________________________________
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th

 

รฟม. รวมพลังน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 มอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับแรงงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้ม

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “รฟม. รวมพลังน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” ส่งมอบข้าวสาร และอาหารแห้ง รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือแรงงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมี นายวิฑูรย์ สลิลอำไพ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี นายชลิต รัตนวิสาลนนท์ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง นายโชตินัย ชวดฉิม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) นายบุญรักษ์ สุวรรณานนท์ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที และนายกมล มหาผล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นผู้แทนรับมอบ หลังจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าทั้ง 3 สาย จะนำข้าวสารและอาหารแห้งดังกล่าว กระจายไปยังแคมป์ก่อสร้างทั้งหมดของโครงการโดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานก่อสร้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานและสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึง 27 กรกฎาคม 2564 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ รฟม. และทุกโครงการจะยังคงดำเนินมาตรการต่างๆ ให้มีความเข้มข้นและรัดกุมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะกลับสู่ภาวะปกติ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

MRT Yellow Line : เชื่อมต่อทุกที่ Happy ทุกทาง กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ชุด “MRT Yellow Line :เชื่อมต่อทุกที่ Happy ทุกทาง กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง”

สถานีรถไฟฟ้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทั้ง 4 สาย รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะ และมาอัพเดตความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

สงการนต์ปีนี้ น้องทันใจขอให้ทุกๆท่าน เดินทางอย่างปลอดภัย งดไปพื้นที่เสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา อย่าลืมดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สุขกาย สุขใจ ในวันสางกรานต์ค่ะ