รฟม. แจ้งขยายปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องขยายการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง โรงพิมพ์ธิ้งอัพ ครีเอชั่น ระยะทางประมาณ 250 เมตร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.comและไลน์แอด : @mrtyellowline
——————————————————————–

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก( N95) ให้แก่ตำรวจจราจรของสถานีตำรวจ 7 แห่ง ในแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก( N95) ให้แก่ตำรวจจราจรของสถานีตำรวจ 7 แห่ง ในแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ประกอบด้วย สน.พหลโยธิน /สน.โชคชัย/สน.ลาดพร้าว/สน.หัวหมาก/สน.บางนา/สน.ประเวศ และ สน.สำโรงเหนือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ทุกภาคส่วนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.
นอกจากนี้ยังเป็นไปตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 “ คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน ” ของกระทรวงคมนาคมอีกด้วย

รฟม. แจ้งขยายปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องขยายการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ระยะทางประมาณ 12 เมตร ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะเปิดใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ระหว่างเวลา 04.00 – 22.00 น. เป็นการทดแทน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ และอุโมงค์ทางลอดแยกพัฒนาการ

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day”กับ สำนักงานเขตวังทองหลาง

 

เ 

มื่อวันอาทิตย์​ ​ที่​ 3​ กุมภาพันธ์​2562โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day”กับ สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนลาดพร้าว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และบริเวณถนนศรีวรา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่

รฟม. เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Guideway Beam โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานโครงการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Guideway Beam ของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง Guideway Structure โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ณ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมชิ้นส่วนสำคัญ เช่น Guideway Beam และ Way Joint ซึ่งเป็นแท่นเชื่อมต่อ Guideway Beam รวมทั้งชิ้นส่วนคานโค้ง และงานเทคอนกรีต

พร้อมรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิตที่ต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ใช้ในการดำเนินงานต่อไป

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ณ สถานที่ก่อสร้างสถานีกลันตัน (YL12) บริเวณหน้าศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการฯ และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ กล่าวว่า รฟม. ได้จัดให้มีการติดตามตรวจวัดค่าฝุ่น PM 10 ซึ่งเกิดจากการก่อสร้าง และค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีทุกสถานีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มงานก่อสร้างของโครงการฯ แล้ว โดยพบว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 ซึ่งตรวจวัดได้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม เมื่อปีที่แล้ว (ปี 2561) ของพื้นที่ก่อสร้างสถานีกลันตัน มีค่าสูงกว่าค่าฝุ่นที่วัดได้ในปีปัจจุบัน (ปี 2562) ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ดี รฟม. ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ อาทิ จัดรถดูดฝุ่น ล้างพื้นที่ถนนศรีนครินทร์และถนนลาดพร้าวบริเวณแนวก่อสร้างอยู่เสมอ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้เน้นย้ำให้ รฟม. เอาใจใส่พื้นที่แนวสายทางซึ่งอยู่โดยรอบเขตก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยกำชับผู้รับจ้างงานก่อสร้างให้ล้างทำความสะอาดถนนกรณีที่มีดินเลอะออกมานอกแนวแบริเออร์ เพื่อไม่ให้ดินแห้งเกาะถนน และการใช้เครื่องฉีดน้ำฝอยเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์มลพิษทางอากาศในปัจจุบัน รวมถึงหมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีคุณภาพ มีการล้าง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง และตรวจวัดค่าไอเสียเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ รฟม. กำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาในภาพรวม (Civil Work) ร้อยละ 14.02 และได้ดำเนินงานงานวางระบบรถไฟฟ้า (M&E) ควบคู่กัน โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 4.81 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562)

——————————————

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร. 0 217 4000 ต่อ 1736
โทรสาร 0 217 4019
E-mail : pr@mrta.co.th

ด่วน! วันที่ 29 มกราคม 62 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ประกาศยกเลิกจุดกลับรถ (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 112 เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพจราจรหนาแน่นบนถนนลาดพร้าว

ทางโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย ศึกษาสภาพการจราจร พบว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากจุดกลับรถ ที่ตัดกระแสรถทางตรง ทำให้รถต้องชะลอตัว และเกิดการจราจรติดขัด

   ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้ (28 ม.ค.62) เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกจุดกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 112 โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางกะปิ ให้ตรงไปกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 116 ทดแทน

ทางโครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกลำสาลี เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง วันที่ 2 และ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.00 – 04.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกลำสาลี เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
โดยจะปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี 2 ช่องทาง ฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 30 เมตร ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันที่ 2 และ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผู้มีความประสงค์มุ่งหน้าไปยังแยกพัฒนาการ สามารถใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline
———————————————————————————-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th

รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การก่อสร้างตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

 

วันนี้(จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562) ผู้แทนคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกองสิ่งแวดล้อม รฟม. พร้อมด้วย ที่ปรึกษา PCYL ด้านสิ่งแวดล้อม  และผู้รับสัมปทาน (STECON)  ร่วมกับ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจังหวัดสมุทรปราการ และ  ผู้แทนกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสาย   สีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ฯ ตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศได้ด้วย

จากการติดตามตรวจสอบครั้งนี้พบว่า มีการดูดฝุ่น ฉีดน้ำ ทำความสะอาดพื้นที่ ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และปิดคลุมกองดินด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม รฟม. สรุปแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

เมื่อวันที่17 มกราคม 2562 ผู้จัดการโครงการ ฯ ด้านสิ่งแวดล้อม รฟม. พร้อมด้วยที่ปรึกษา PCYL ด้านความสิ่งแวดล้อม  และผู้รับสัมปทาน (STECON)  เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  ของการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

โดยมีข้อสรุปในการใช้มาตรการลดฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการลดฝุ่นละอองของกระทรวงคมนาคม ดังนี้

  1. ให้ผู้รับสัมปทานจัดรถดูดฝุ่น ทำความสะอาดล้างผิวจราจรทุกวัน และเพิ่มสัญญาณไฟเตือน ในจุดที่มีการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
  1. ให้ผู้รับสัมปทานพิจารณางดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การปรับพื้นที่ ถมดิน เป็นต้น
  2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีไม่ปล่อยควันดำ
  3. บริเวณทาง – เข้า พื้นที่ก่อสร้างให้มีการปูแผ่นเหล็ก และล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
  1. ปิดคลุมกองดิน กองทรายด้วยผ้าใบให้มิดชิดทุกกอง
  2. ให้ผู้รับสัมปทานคืนผิวจราจรในจุดที่ไม่มีการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด
  3. ให้มีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา PM2.5 เช่น การดูดฝุ่น ล้างผิวจราจร การป้องกัน  PM2.5 และเชิญชวนประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะ แทนการขับรถยนต์ส่วนตัว

Continue reading “ฝ่ายสิ่งแวดล้อม รฟม. สรุปแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง”