ขอเชิญชมภาพความสนุกสนานและสาระประโยชน์จากโครงการ “MRTA Young Creator นักคิด Gen ใหม่”

 

ขอเชิญชมภาพความสนุกสนานและสาระประโยชน์จากโครงการ “MRTA Young Creator นักคิด Gen ใหม่”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดกิจกรรม “MRTA Young Creator นักคิด Gen ใหม่” สร้างทักษะและส่งเสริมความรู้ในการสร้างสื่อให้เยาวชน ได้ฝึกเป็นนักคิด และนักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
– กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.mrtayoungcreator.com/
– กิจกรรม “ปฏิบัติการ เกมซ่า ท้าทำสื่อ” ในรูปแบบ Virtual Workshop ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว  ไปจนถึงสถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์

โดยตรวจสอบการดำเนินการกำจัดของเสียและการคัดแยกขยะจากการก่อสร้าง การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบการติดตั้งรั้วทึบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการกำหนดเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน รวมไปถีงได้เน้นย้ำผู้รับสัมปทาน ในกรณีที่มีการก่อสร้างรบกวนทางเดินเท้าเดิม โดยให้จัดทำทางเดินเท้าชั่วคราว เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรของประชาชน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.mrta-yellowline.com และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทรศัพท์

0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

 

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณสถานีศรีลาซาล และสถานีศรีแบริ่ง บนถนนศรีนครินทร์ โดยได้ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน การยึดวัสดุอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากลมพายุในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ : @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

 

ยกระดับการเดินทางด้วยโมโนเรลสายสีเหลือง – ชมพู

 

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ในความรับผิดชอบของ รฟม.

เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรม Open House ของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ณ สถานีกลันตัน (YL12) และสถานีมีนบุรี (PK30) – ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot)