ขยายระยะเวลาการดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า สถานีกลันตัน ถึง สถานีสวนหลวง ร.9 ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระยะทาง 4 กม. (โดยจะดำเนินงาน เป็นระยะ 100 ม./วัน)

ขยายระยะเวลาการดำเนินการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า สถานีกลันตัน ถึง สถานีสวนหลวง ร.9 ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ระยะทาง 4 กม. (โดยจะดำเนินงาน เป็นระยะ 100 ม./วัน)

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง

ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง แยกกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 – 09.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร สำหรับเตรียมคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร)

ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง แยกกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 – 09.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร สำหรับเตรียมคืนสภาพผิวจราจร (ถาวร) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร (ช่องที่ 2 นับจากเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ถึง ทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑา ฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 1 กม. (โดยจะดำเนินงาน จุดละ 20 เมตร จนกว่าจะครบทั้งเส้นทาง) วันที่ 13 – 18 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 21.00 – 09.00 น. ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

2. ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจร (ช่องที่ 2 นับจากเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑา ถึง แยกลำสาลี ฝั่งขาเข้า ระยะทางประมาณ 1 กม. (โดยจะดำเนินงาน จุดละ 20 เมตร จนกว่าจะครบทั้งเส้นทาง) วันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 21.00 – 09.00 น. ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

โดยดำเนินการตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ และเปิดเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังตลอดทั้งแนวเส้นทางของโครงการฯ บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณคลองบางนา – คลองสำโรง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่คลองหลัก ลดผลกระทบน้ำท่วมขัง รอการระบาย

งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีด่าน 22 ถึง ซอยศรีด่าน 10 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน…

งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีด่าน 22 ถึง ซอยศรีด่าน 10 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าสำโรง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

เพื่อดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร ของงานก่อสร้างงานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก

โค้งสุดท้าย สำหรับกิจกรรม สร้างชุมชนด้วยรัก จาก รฟม. “เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก” แทนคำขอบคุณ หลังก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดกิจกรรม สร้างชุมชนด้วยรัก จาก รฟม. ตอนเปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก ณ เทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบ้าน จัดห้องทำงาน โดยนำหลักพื้นฐานของศาสตร์ฮวงจุ้ยมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความมั่งมีศรีสุข และการเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ ช่วยลดภาระการจัดเก็บขยะ เพื่อให้บ้านน่าอยู่

ทั้งนี้ ทาง รฟม. ได้มอบถังขยะชุมชน ให้แก่เทศบาลตำบลด่านสำโรง เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วย

ปิดจุดกลับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าละฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566

ปิดจุดกลับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าละฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 (เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566 เพื่อการดำเนินงานตอดเสาเข็มคอนกรีต สำหรับคืนสภาพศาลาและท่าเรือวัดขจรศิริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#จุดที่ 1 วันที่ 4 – 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดจุดกลับรถ ทุกช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์
ให้ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ตรงไปใช้จุดกลับรถ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 31 ทดแทน

#จุดที่ 2 วันที่ 18 – 30 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดจุดกลับรถ 1 ช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ผู้ใช้เส้นทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า สามารถใช้จุดกลับรถ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ได้ 1 ช่องทาง

UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนเทพารักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ดำเนินการคืนผิวจราจร บนถนนเทพารักษ์ แล้วเสร็จตลอดแนวสายทาง ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ช่วงสถานีศรีเทพา – ทิพวัล – สำโรง ระยะทางประมาณ 3 กม. และบางช่วงของแนวเส้นทาง ยังคงมีกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ยังคงมีการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงาน…

ปัจจุบันในส่วนของโครงการฯ เปิดให้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้ 3 ช่องทางตลอดแนวเส้นทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก โดยหลังจากการคืนผิวจราจรแล้ว ทางโครงการฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง เป็นการต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125

UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ 100% และสามารถคืนช่องจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนศรีนครินทร์ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อคืนสภาพผิวจราจรถาวร

และพื้นที่บางส่วนยังคงมีการดำเนินงานก่อสร้าง ของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่คงค้างอยู่ โดยจะเร่งดำเนินการทยอยคืนผิวจราจรโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125

Update งานคืนผิวจราจร #บนถนนศรีนครินทร์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ดำเนินการปูยางมะตอย (Asphalt) บนถนนศรีนครินทร์ ช่วงสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีศรีกรีฑา มุ่งหน้าสถานีหัวหมาก ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 5 – จุดตัดทางพิเศษศรีรัช ระยะทางประมาณ 500 เมตร

ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะเร่งทยอยดำเนินการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเครื่องหมายจราจร ตามลำดับ

UPDATE การคืนผิวจราจร บนถนนลาดพร้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ดำเนินการทยอยเข้าพื้นที่ดำเนินการคืนผิวจราจร บนถนนลาดพร้าว ตลอดแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ซึ่งมีการดำเนินงานในส่วนของการปูยาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า และดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อเตรียมคืนผิวจราจร บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก

และพื้นที่บางส่วนของแนวสายทางรถไฟฟ้า ยังคงมีการดำเนินงานก่อสร้าง ของหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่คงค้างอยู่ โดยจะเร่งดำเนินการทยอยคืนผิวจราจรโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาของโครงการแล้วเสร็จ 100% และสามารถคืนช่องจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเหลือเพียงบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อคืนสภาพผิวจราจรถาวรนั่นเองค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม….
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ติดต่อ Call Center : 0 261 4915 -2
การไฟฟ้านครหลวง ติดต่อ Call Center : 1130
การประปานครหลวง ติดต่อ Call Center : 1125