ระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

 • สายสีเหลือง เลือกใช้ระบบไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบวิ่งคร่อมราง (Straddle Monorial

ที่มา : https://www.howitworksdaily.com

 • สายสีเหลือง เลือกใช้ผู้ผลิตชั้นนำของโลก Bombardier Incorporation ของประเทศเยอรมันและประเทศแคนาดา
 • สายสีเหลือง เลือกตู้รถไฟฟ้า Model Innovia Monorial 300, Bombardier Inc.

ที่มา : http://picssr.com

 • Bombardier Inc. ได้เซ็นสัญญากับผู้รับสัมปทาน (EBM) ในการจัดส่ง 30 ขบวนรถ ขบวนรถละ 4 ตู้ รวมจำนวน 120 ตู้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่มา : https://www.youtube.com

 • Innovia Monorial 300 มีระบบขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ โดยใช้ CITYFLO 650 Automatic train control technology for driverless operation

ที่มา : https://commons.wikimedia.org

ที่มา : https://www.slideshare.net

ที่มา : https://www.youtube.com

 • รถไฟฟ้า รุ่น Innovia Monorial 300 ได้ถูกเลือกใช้ที่ประเทศซาอุดิอารเบีย และ บราซิล โครงการสายสีชมพู, โครงการสายสีเหลือง และโครงการที่เมือง Wuhu ประเทศจีน ทั้ง 2 สาย คือ สาย 1 และสาย 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งหมด 240 ตู้

ที่มา : https://www.youtube.com

 • ขนาดของรถไฟฟ้า รุ่น Innovia Monorial 300
  • กว้าง x สูง = 3.147 เมตร x 4.046 เมตร
  • ความยาวของตู้ ส่วนหัวและส่วนท้ายขบวน มีความยาวตู้ 13.210 เมตร
  • ความยาวของตู้ ส่วนที่อยู่กลางขบวน มีความยาวตู้ 11.845 เมตร

ที่มา : https://www.youtube.com

 • แผนการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
  • Phase 1
   • ช่วงก่อสร้างงานโยธา และจัดหาขบวนรถ ใช้เวลา 3 ปี 3 เดือน = 120 ตู้ เป็นเงิน 6,600 ล้านบาท
  • Phase 2
   • เพิ่มอีก 20 ตู้ จ่ายเงินในปีที่ 10 เป็นเงิน 1,235 ล้านบาท
   • เพิ่มอีก 20 ตู้ จ่ายเงินในปีที่ 15 เป็นเงิน 1,392 ล้านบาท
   • เพิ่มอีก 20 ตู้ จ่ายเงินในปีที่ 21 เป็นเงิน 1,616 ล้านบาท

ที่มา : https://www.youtube.com