Line@ ช่องทางใหม่ล่าสุด!!! สำหรับสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียน “สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใช้ Line@”

Line@ ช่องทางใหม่ล่าสุด!!! สำหรับสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียน
“สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใช้ Line@”✅
——————————————
วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน