Monorail Yellow Line : Steel Guideway Beam ข้ามมอเตอร์เวย์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอแนะนำขั้นตอนการติดตั้งคานเหล็ก หรือ Steel Guideway Beam ซึ่งมีความยาว 60 เมตร (ยาวกว่าคานคอนกรีต) จุดแรกของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ที่จะต้องสร้างคานทางวิ่ง (ระหว่างสถานีศรีกรีฑา – สถานีพัฒนาการ) ข้ามผ่านพื้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรึ สายใหม่ หรือมอเตอร์เวย์ โดยไม่มีเสารองรับกึ่งกลางคาน ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ยังมีแผนจะติดตั้งคานทางวิ่งแบบ Steel Guideway Beam ในจุดอื่นๆ อีก 5 แห่ง ได้แก่ บริเวณข้ามคลองลาดพร้าว บริเวณข้ามคลองบางซื่อ บริเวณข้ามคลองสำโรง บริเวณแยกรัชดา-ลาดพร้าว และบริเวณแยกบางกะปิ ———————————————- ติดตามรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ที่ : – Facebook fanpage: โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง https://www.facebook.com/CRSTECONYL/ – Line official: mrtyellowline – Website: https://mrta-yellowline.com/