ความก้าวหน้าของโครงการ

รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ได้เปิดให้บริการ เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
เปิดให้บริการ เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ประจำเดือนเมษายน 2566

รายการความก้าวหน้าของโครงการ

รายการความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านมา