ความก้าวหน้าของโครงการ

 • ความก้าวหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าของ รฟม. ณ เดือนพฤษภาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ เดือนพฤษภาคม 2562
 • ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
 • ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ณ เดือนเมษายน 2562
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
 • ความคืบหน้าการยกชิ้นส่วน Cross Beam ติดตั้งเสาสายทางจากสถานีศรีเทพา มุ่งหน้าสถานีทิพวัลย์
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมีนาคม 2562
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมกราคม 2562
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนธันวาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนตุลาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนเมษายน 2561
 • รายงานความก้าวหน้าเดือน มีนาคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้าเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2561
 • รายงานความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2560
 • รายงานความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2560