ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่ม “ลาดพร้าว” ทำรถไฟฟ้าสีเหลือง

หลังจากที่เริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง “ลาดพร้าว-สำโรง” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วนั้น ล่าสุด ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ประชาสัมพันธ์ ขอปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม ถนนลาดพร้าว (ฝั่งขาเข้า)

ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า  ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 (เลนกลาง 2เลน เหลือซ้ายสุดกับขวาสุดที่สัญจรได้)  ช่วงบริเวณซอยลาดพร้าว41 ถึง ลาดพร้าว 41/1 ตลอด 24 ชั่วโมง และ22.00 – 04.00 น. จะปิดเบี่ยงจราจรช่องที่ 1 เพิ่มอีก 1 ช่องทาง (เหลือเลนซ้ายเลนเดียว)  เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 22 มิ.ย.2561 ถึง 22 ก.ค.2561