Update งานคืนผิวจราจร #บนถนนศรีนครินทร์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ดำเนินการปูยางมะตอย (Asphalt) บนถนนศรีนครินทร์ ช่วงสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีศรีกรีฑา มุ่งหน้าสถานีหัวหมาก ฝั่งขาออก บริเวณซอยศรีนครินทร์ 5 – จุดตัดทางพิเศษศรีรัช ระยะทางประมาณ 500 เมตร

ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะเร่งทยอยดำเนินการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเครื่องหมายจราจร ตามลำดับ