ช่วงรายการ “เส้นทางสร้างสุขกับ รฟม.” ในรายการอาชีพไทย 5.0 ทาง ททบ.5

เทปที่ 1 จ. 29 ต.ค. 61

เทปที่ 2 จ. 5 พ.ย. 6

เทปที่ 3 จ. 12 พ.ย. 61

เทปที่ 4 จ. 19 พ.ย. 61